fbpx

Anmälan till ledarutbildning

Roligt att du är intresserad av vår ledarutbildning! När ni fyllt i hela webbanmälan kommer ni att få en bekräftelse på anmälan till den e-postadress som ni angett i webbanmälan.

    Jag samtycker till att Tyresö församling hanterar de personuppgifter jag lämnar här och använder dem för att kommunicera med mig om denna aktivitet.

    Om behandling av personuppgifter

    För att du ska kunna delta i ledarutbildningen behöver vi spara och hantera nedanstående personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills utbildningen och efterarbetet är avslutat. De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.

    Personuppgiftsansvarig är Tyresö församling, Kyrkogränd 14, 13543 Tyresö. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på tyreso.forsamling@svenskakyrkan.se eller 08-41093700. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

    Läs vår policy för behandling av personuppgifter.