fbpx

Avstämning Trollbäckens kyrka


  1 januari - 30 april1 maj - 31 augusti1 september - 31 december


  Verksamheten har uppfyllt följande mål (bocka för minst ett):

  Gudstjänster
  Antalet människor som tar del av gudstjänstens innehåll ska öka
  Människor uppfattar församlingens gudstjänster som meningsfulla
  Musik från olika genrer förstärker den andliga och sinnliga upplevelsen i gudstjänsten
  Varje gudstjänst ska präglas av respektive kyrkas profil

  Undervisning
  Det ska finnas olika sätt att tillägna sig undervisningen
  Undervisningen ska innehålla ämnen som är relevanta för människor just nu
  Verksamheten utgår från Trollbäckens kyrka
  Barns andlighet är i centrum – en mänsklig rättighet
  Verksamheten använder pedagogiska metoder som kan förebygga psykisk ohälsa och segregation
  Undervisningen förmedlar hållbarhet och medmänsklighet