fbpx

Avstämning Tyresö kyrka och Pilgrimscentrum


  1 januari - 30 april1 maj - 31 augusti1 september - 31 december


  Verksamheten har uppfyllt följande mål (bocka för minst ett):

  Gudstjänster
  Antalet människor som tar del av gudstjänstens innehåll ska öka
  Människor uppfattar församlingens gudstjänster som meningsfulla
  Musik från olika genrer förstärker den andliga och sinnliga upplevelsen i gudstjänsten
  Varje gudstjänst ska präglas av respektive kyrkas profil

  Undervisning
  Det ska finnas olika sätt att tillägna sig undervisningen
  Undervisningen ska innehålla ämnen som är relevanta för människor just nu Verksamheten utgår från Tyresö kyrka och församlingshem
  Öka kännedomen i Tyresö om Pilgrimscentrum som besöksmål
  Verksamheten är en mötesplats för samtal och reflektion kring kristen tro och livstolkning