fbpx

Begravning

Om begravning

Det är en svår situation när någon som står oss nära går bort. Förutom sorgen det innebär, ställs vi inför en rad praktiska åtaganden.

Sjukhuset, servicehuset, eller polisen (vid en olycka) ombesörjer att kroppen kommer till bårhus. Dödsboet (eller begravningsbyrån om dödsboet anlitar en sådan) ansvarar för att transportera kistan med den avlidna från bårhuset till Tyresö församling som har lokal för förvaring av kistor. Därefter tar Tyresö församling över ansvaret för transporter.

En begravningsbyrå kan hjälpa till att planera begravning och gravsättning, men det går också bra att göra det själv. Har den avlidne skriftligt eller muntligt uttryckt önskemål angående begravning eller gravsättning är det alltid de önskemålen som ska komma i första rummet.

En begravning bör äga rum inom 30 dagar från dödsfallet.

Vad innebär begravningsavgift?

Det finns kostnadsfria gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. Dessa gravplatser finansieras genom en särskild begravningsavgift som alla folkbokförda i Sverige betalar via skatten. Det betyder att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

Begravningsavgiften är inte detsamma som kyrkoavgiften, som betalas av medlemmar i Svenska kyrkan och som ger rätt till begravningsgudstjänst i kyrkans ordning. Läs mer om kyrklig begravning här 

Begravningsverksamheten är ett samhällsuppdrag som staten har gett Svenska kyrkans församlingar över nästan hela landet (utom två kommuner). Begravningsverksamheten i Tyresö församling tar hand om alla avlidna, oavsett tro eller samfundstillhörighet.

Du kan läsa mer om vad begravningsavgiften täcker och vad dödsboet står för här

Här finns mer information om begravning på svenska och flera andra språk 

Begravningsombud

Där Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen/pastoratet tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan (Begravningslagen Kap.10). Länsstyrelsen i Stockholm har utsett Bo Forslund som begravningsombud i Tyresö församling.
Telefon: 070-651 89 48 eller E-post: bo@forslund.pro

Lagar och regler

Reglemente för begravningsverksamheten

Mina önskemål

Har du själv tänkt på hur du vill ha det vid din begravning? I en svår tid kan det vara skönt för de anhöriga att veta dina önskemål. Fyll i Mina önskemål och ge dem till någon som kan se till att de efterlevs.

Sorgestöd

Det kan vara skönt att ha någon att prata med om sorgen och den som gått bort. Du kan läsa mer här och kontakta våra diakoner.

Kontakt

Kontakta Församlingsexpeditionen med dina frågor och för att boka begravning, kyrka och kapell.
Boka visning av grav, tfn 08-410 937 70
Vid frågor om grav och gravrätt, tfn 08-410 937 55