fbpx

Begravning

Begravningsplatser

LjusGrav

Just nu söker vi gravrättsinnehavare till gravar på våra begravningsplatser. Läs mer här

I Tyresö församling finns två kyrkogårdar och en begravningsplats; i Lindalen ligger Bollmora kyrkogård; vid Tyresö kyrka och slott finns Tyresö begravningsplats; och vid Tyresö kyrka finns en mindre kyrkogård från 1600-talet där man numera endast gravsätter i gamla familjegravar.

När en gravplats upplåts med gravrätt är gravrättstiden 25 år. Därefter erbjuds gravrättsinnehavaren att förlänga gravrätten i 15 års perioder. En gravrätt kan förlängas så länge det finns gravrättsinnehavare som så önskar.

Bollmora kyrkogård

På Bollmora kyrkogård finns kistgravar, urngravar, askgravplats, askgravlund och minneslund. Här finns också en minnesplats för anhöriga som vilar på annan ort. Kyrkogården är centralt belägen vid infarten till Tyresö centrum, Töresjövägen 2. I anslutning till kyrkogården finns Bollmora kapell. Läs mer

Tyresö begravningsplats

Tyresö begravningsplats är belägen i nära anslutning till Tyresö kyrka. Den invigdes 1995. Området har fått behålla mycket av sin naturmarkskaraktär. Här finns också en minnesplats för anhöriga som vilar på annan ort. Förutom askgravplatser finns samtliga traditionellt förekommande gravtyper representerade; kistgravar, urngravar och minneslund. Läs mer

Tyresö kyrkogård

Tyresö kyrkogård, belägen innanför bogårdsmuren vid Tyresö kyrka, är fullbelagd. Gravsättning sker i dag endast i gamla familjegravar. Läs mer

Storkällans begravningsplats

Storkällans begravningsplats tillhör Nacka församling men ligger på promenadavstånd från Tyresö centrum. Tyresö församling har avtal med Nacka församling om att få anvisa anhöriga till avlidna muslimer, som bott i Tyresö kommun, till den muslimska delen av begravningsplatsen för den som så önskar.

Gravsättning på annan ort

I mån av plats kan man bli gravsatt på annan ort än den man är folkbokförd i. Transporten till en annan församlings begravningsplats bekostas av dödsboet.

Kremering

Tyresö församling saknar eget krematorium och har därför ett avtal med Nacka kyrkogårdsförvaltning om kremering i Storkällans krematorium. Transport av kista från Tyresös kyrkor eller kapell till krematoriet i Storkällan sker utan kostnad för dödsboet. Efter kremering, innan gravsättning, förvaras askan i särskild lokal inom Tyresö församling.

Var finns graven?

webbplatsen Svenska gravar kan du söka efter gravsatta i flera församlingar, även Tyresö församling.