fbpx

Begravning

Ceremoni

Det finns flera sätt att ha en begravningsceremoni.

Borgerlig begravning

Begravningsceremonier som inte följer någon religions tradition brukar kallas för borgerlig begravning. Bollmora kapell, Tyresö församlingshem och Storkällans kapell används för borgerliga begravningar där de religiösa symbolerna tas bort. Förutom i dessa lokaler kan en borgerlig begravningsceremoni hållas i princip varsomhelst – i större samlingslokaler, i bostaden, i trädgården och vid havet. Det är även möjligt att hålla begravningsceremonier utomhus vid graven.

Borgerliga begravningsförrättare är utsedda av kommunen. Se Tyresö kommuns hemsida.

Kyrklig begravning

De avlidna som tillhört Svenska kyrkan har självklar rätt att få en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning. Vanligen kontaktar begravningsbyrån församlingen för att avtala om tid, plats, präst och musiker, men anhöriga kan också ringa direkt till församlingsexpeditionen.

Om den avlidne har begärt utträde ur Svenska kyrkan hänvisas av respekt för den avlidnes ställningstagande till borgerlig begravning.

Har man speciella önskemål om präst kan det vara klokt att kontakta denna person om förslag på tider innan samtal med begravningsbyrå eller församlingsexpedition. I annat fall ordnar församlingsexpeditionen präst. Den präst som ska hålla begravningsgudstjänsten kontaktar de anhöriga för samtal kring begravningsgudstjänsten. I Tyresö församling finns tre kyrkor; Bollmoradalens kyrkaTrollbäckens kyrka och Tyresö kyrka. På Bollmora kyrkogård ligger också Bollmora kapell.

Ett tygstycke i grönt och vitt ligger på en kista.

Bårtäcke i Bollmora kapell. Klicka för att se större.

Ett turkost tygstycke med ett broderat guldkors ligger på en kista.

Bårtäcke i Trollbäckens kyrka Klicka för att se större.

Ett tygstycke i olika blå och ljuslila nyanser ligger på en kista.

Bårtäcke i Bollmoradalens kyrka. Klicka för att se större.

Bårtäcke i Tyresö kyrka. Klicka för att se större.

Planera en begravning i Svenska kyrkan
Begravningspastoralen innehåller bland annat en beskrivning av hur församlingen förbereder begravningar och en beskrivning av hur begravningsgudstjänsten gestaltas. Här kan du läsa mer om hur du planerar en begravning och utformar den till ett personligt avsked.

Begravning i annan församling i Svenska kyrkan
Vill man ha begravningsgudstjänst i en annan församling i Svenska kyrkan än där den avlidne var skriven bekostas detta av hemförsamlingen.

Annat kristet samfund
Om den avlidne tillhörde ett annat kristet trossamfund än Svenska kyrkan upplåter församlingen sina kyrkor, mot avgift, efter beslut av kyrkoherden. I så fall leds begravningsgudtjänsten av en präst eller pastor från det samfundet och ordningen i det samfundet följs.

Annan religiös tradition

Om den avlidne tillhörde en annan religiös tradition finns möjlighet att genomföra begravningsakt enligt den religionens ordning i Bollmora kapell eller Tyresö församlingshem. Begravningsplats för muslimska trosbekännare finns på Storkällans begravningsplats.

Det finns ingen lag som säger att begravningsceremoni ska äga rum, däremot finns regler för gravsättning.

Mina önskemål

Har du själv tänkt på hur du vill ha det vid din begravning? I en svår tid kan det vara skönt för de anhöriga att veta dina önskemål. Fyll i Mina önskemål och ge dem till någon som kan se till att de efterlevs.

Sorgestöd

Det kan vara skönt att ha någon att prata med om sorgen och den som gått bort. Du kan läsa mer här och kontakta våra diakoner.