fbpx

Begravning

Gravrättsinnehavare

Du som är gravrättsinnehavare är vår kontaktperson. Gravrättsinnehavaren är den som fattar beslut om vem som får gravsättas i graven och ansvarar även för gravskötseln. Ett dödsbo kan inte vara gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavaren får ett gravbrev och antecknas i församlingens gravbok. Gravrättstiden är vanligtvis 25 år men undantag finns. Därefter erbjuds gravrättsinnehavaren att förlänga gravrätten i 15 års perioder. En gravrätt kan förlängas så länge det finns gravrättsinnehavare som så önskar.

Fyll i den här blanketten för att ge tillåtelse att gravsätta fler personer i en grav där det redan finns gravsatta.

Just nu söker vi gravrättsinnehavare till gravar på våra begravningsplatser. Läs mer här

När en gravrättsinnehavare i sin tur går bort är det bra om det finns ett förordnande som talar om vem gravrätten ska övergå till. Om det inte finns en gravrättsinnehavare återgår graven till församlingen när gravrättstiden gått ut och gravstenen tas så småningom bort. Fyll i den här blanketten och skicka in till församlingen.