fbpx

Begravning

Gravsättning

För gravsättning i Tyresö församling finns fyra olika alternativ: kistgrav, urngrav, askgravplats samt nedgrävning av aska i minneslund. Vid upplåtelse av ny kist- eller urngrav väljer de anhöriga plats i samråd med personal från Kyrkogårdsförvaltningen.

När en gravplats upplåts med gravrätt är gravrättstiden 25 år. Därefter erbjuds gravrättsinnehavaren att förlänga gravrätten i 15 års perioder. En gravrätt kan förlängas så länge det finns gravrättsinnehavare som så önskar.

Läs mer om vad det innebär att vara gravrättsinnehavare

Kistgrav
Kistgravar finns på Bollmora kyrkogård och Tyresö begravningsplats. Kistgravsättning kan ske med eller utan närvaro av de anhöriga.

Urngravar
Urngravar finns på Bollmora kyrkogård och Tyresö begravningsplats. Efter kremering sker urngravsättning med eller utan anhöriga närvarande. Dag och tid för urngravsättning bokas oftast genom begravningsbyrån, i samråd med församlingsexpeditionen. I en urngrav finns vanligen plats för flera urnor.

Askgravplats
På Bollmora kyrkogård markerar naturstenar platsen för den avlidnes aska. Här gravsätts askan i en urna eller tygpåse. På Tyresö begravningsplats markerar granitplattor platsen för den avlidnes aska, som här gravsätts i tygpåse. Två platser finns vid varje grav. I anslutning till gravsättningen, som de anhöriga får närvara vid, sätts en namnbricka upp på stenen. Kyrkogårdsförvaltningen sköter all plantering och skötsel, men anhöriga kan medverka till utsmyckningen med snittblommor och ljus/gravlyktor. Observera att det inte är tillåtet med annan utsmyckning än snittblommor och ljus/gravlyktor. Observera att ljus/gravlyktor endast är tillåtna mellan 25 oktober och 1 april, för att underlätta skötseln under växtperioden.

Minnesplats
Vid klocktornet på Tyresö begravningsplats finns en minnesplats, ”för de släktled som gått före och för de som vilar på annan ort”. Här finns möjlighet att sätta en vas eller tända ett ljus. Smyckningslådan har en bård inspirerad av intarsian på predikstolen i Tyresö kyrka.

Minneslund
Minneslund finns på Bollmora kyrkogård och Tyresö begravningsplats. Gravsättning i minneslund är ett anonymt begravningssätt. De anhöriga får i efterhand skriftligt meddelande att askan jordats i minneslunden. Vid Tyresös begravningsplatser sprids inte askan i minneslunden, utan jordas. Vid gravsättning i minneslund får man ingen grav att gå till – men en plats att komma till. En gemensam smyckningsplats finns inom minneslunden. Fyll i den här blanketten för att gravsätta i minneslund

Sprida aska
För att sprida aska efter den avlidne på annan plats än allmän begravningsplats måste man ha tillstånd från länsstyrelsen. Vanligen kan man få tillstånd att sprida askan i havet.

Gravvård/gravsten
Gravrättsinnehavaren har möjlighet att förse gravplatsen med gravvård/gravsten efter godkännande från kyrkogårdsförvaltningen. Församlingen erbjuder att sätta upp ett tillfälligt gravkors i upp till ett år i avvaktan på permanent placering av gravvård/gravsten. Läs mer om hur gravvårdar ska konstrueras och monteras för att uppfylla säkerhetskraven.

Så går en gravsättning till

Läs mer om hur en gravsättning går till i praktiken och hur vi arbetar med säkerheten vid en gravsättning.

Boka en gravsättning

Kontakta församlingsexpeditionen, 08-410 937 20