fbpx

Begravning

Gravskötsel

För att teckna ett gravskötselavtal krävs att någon är antecknad som gravrättsinnehavare. Just nu söker vi gravrättsinnehavare till gravar på våra begravningsplatser. Läs mer här

Ansvaret för begravningsplatsens skötsel delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och de enskilda gravrättsinnehavarna. Förvaltningen sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för att de enskilda gravarna sköts. Varje gravrättsinnehavare är skyldig att hålla graven i ordnat och värdigt skick. Bristande tillsyn kan leda till att gravrätten förverkas och att kyrkogårdsförvaltningen nödgas ta tillbaka graven.

Så här sköter du graven själv

Gräsytan runt gravsten och planteringsyta ska klippas regelbundet. Du ska se till att kanterna runt planteringsytan ansas. I planteringsytan kan du plantera ettåriga eller fleråriga växter. Ogräs och vissna växter ska rensas bort. I övrigt hänvisas till utfärdade ordningsföreskrifter för begravningsplatserna och gravarna.

Gravstenssäkerhet
Begravningsplatsen/kyrkogården är en plats som besöks av allmänheten och är en arbetsplats för kyrkogårdspersonal och andra. Gravrättsinnehavaren är ansvarig för att gravvården blir rätt och säkert monterad och ska tillgodose tillräcklig säkerhet för att inte orsaka olyckor. Kyrkogårdsförvaltningens personal gör regelbundet en gravsäkerhetskontroll.

Kyrkogårdsförvaltningen kan sköta graven

Gravrättsinnehavaren eller ombud för gravrättsinnehavaren kan uppdra åt kyrkogårdsförvaltningen att sköta graven mot en fast avgift per år. Med ett överenskommet skötseluppdrag garanterar förvaltningen att graven hålls i ett vårdat och värdigt skick. Avtalet gäller 1 eller 3 år .

På våren städar vi gravplatserna. Under säsongen putsar och rensar vi rabatten, tar bort lösa blommor när de vissnat, krattar, klipper gräs och häckar, kantskär planteringsytor, fyller på jord och tar bort gravljus. Framåt hösten tar vi bort ettåriga växter och beskär perenner.

Grundskötsel tecknas för 1 eller 3 år. Priset är 430 kr för ett år, 1290 kr för tre år. Avtalet gäller kalenderår.

Du kan också beställa endast grästrimning runt gravvården och planteringsytan. Det kostar 190 kr per år och ingår i övriga skötselavtal.

Planteringar på graven

Kyrkogårdsförvaltningen kan erbjuda perennplantering på gravplatsen, inklusive vårlökar, och skötsel av dessa. Då är det inte möjligt att själv välja perenner till gravplatsen, beroende på växtmiljö på kyrkogården har vi tagit fram olika planteringar. Gravrättsinnehavaren får heller inte plantera egna växter i planteringsytan. De växter som finns får tas omhand annars rensar vi bort dem. Gravlykta och vas med snittblommor får naturligtvis placeras på graven.

Vi planterar och sköter om växterna under avtalstiden enligt gravskötselavtalet. Avtal tecknas för 3 år. Priset är 1950 kr per avtalsperiod. Grundskötsel ingår. Avtalet gäller kalenderår.

Beställ gravskötsel

Ladda ner och fyll i beställning av gravskötsel. Observera att det är gravrättsinnehavaren som måste fylla i och underteckna beställningen.
Posta den till Tyresö församling, Kyrkogränd 14, 135 43 Tyresö.

Kontakt

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen med dina frågor, tel 08-410 937 70, eller mejl