fbpx

Bollmora kyrkogård

Foto: Linus Sundahl-Djerf

Historik
På 1920-talet avstyckades marken genom markis Claes Lagergren, den sista privata ägaren till Tyresö slott. Kyrkogården invigdes 1937 och kapellet är också det från 1930-talet. Rakt ut från kapellet och öster om denna finns de äldsta delarna av kyrkogården. Det finns några få gravar kvar sen 1930-talet. Sedan dess har kyrkogården byggts ut i omgångar och senast 1985. Då fick landskapsarkitekt Lennart Lundqvist i uppdrag att bygga bland annat en mycket vacker och uppskattad minneslund. Lindalens bebyggelse finns alldeles intill kyrkogården och gör att den smälter fint i området, kyrkogården är på cirka 4 ha och har nu ingen möjlighet att ytterligare byggas ut.

Kistgrav
Här finns möjlighet att gravsätta med eller utan anhöriga.

Urngrav
Efter kremering sker urngravsättning med eller utan anhöriga närvarande. I en urngrav finns vanligen plats för fyra eller nio urnor.

Askgravplats
Platsen kombinerar minneslundens frihet från skötselansvar och en plats att gå till.Här finns plats för två askor eller urnor i varje grav. Även här har anhöriga möjlighet att närvara vid gravsättning.

Foto: Linus Sundahl-Djerf

Askgravlund
Här får man ingen markerad plats att gå till – men en vacker plats att komma till med möjlighet att tända ljus och sätta snittblommor i en vas. Även här har anhöriga möjlighet att närvara vid gravsättning.

Askgravlunden på Bollmora kyrkogårdFoto: Erika Rilby

Minneslund
Gravsättning i minneslund är ett anonymt begravningssätt. De anhöriga får i efterhand skriftligt meddelande om att askan har gravsatts. Här får man ingen grav att gå till – men en vacker plats att komma till.

Foto: Linus Sundahl-Djerf

Minnesplats
För anhöriga begravda på annan ort finns en minnesplats med möjlighet att tända ljus och lägga blommor. En sten är rest, med inskriptionen För de släktled som gått före och för den som vilar på annan ort, för att markera minnesplatsen som finns vid minneslunden.

Minnesplats på Bollmora kyrkogård.

Minnesplats på Bollmora kyrkogård. Foto: Erika Rilby.

Adress
Töresjövägen 2
135 47 Tyresö

Ladda ner en karta över kyrkogården.

Hos Stockholms stift finns en längre beskrivning och inventering av Bollmora kyrkogård.

Hitta hit