fbpx

Bollmora kyrkogård

Foto: Linus Sundahl-Djerf

Historik
På 1920-talet avstyckades marken genom markis Claes Lagergren, den sista privata ägaren till Tyresö slott. Kyrkogården invigdes 1937 och kapellet är också det från 1930-talet. Rakt ut från kapellet och öster om denna finns de äldsta delarna av kyrkogården. Det finns några få gravar kvar sen 1930-talet. Sedan dess har kyrkogården byggts ut i omgångar och senast 1985. Då fick landskapsarkitekt Lennart Lundqvist i uppdrag att bygga bland annat en mycket vacker och uppskattad minneslund. Lindalens bebyggelse finns alldeles intill kyrkogården och gör att den smälter fint i området, kyrkogården är på cirka 4 ha och har nu ingen möjlighet att ytterligare byggas ut.

Kistgrav
Här finns möjlighet att gravsätta med eller utan anhöriga.

Urngrav
Efter kremering sker urngravsättning med eller utan anhöriga närvarande. I en urngrav finns vanligen plats för fyra eller nio urnor.

Foto: Linus Sundahl-Djerf

Askgravplats
Platsen kombinerar minneslundens frihet från skötselansvar och en plats att gå till.Här finns plats för två askor eller urnor i varje grav. Även här har anhöriga möjlighet att närvara vid gravsättning.

Foto: Linus Sundahl-Djerf

Minneslund
Gravsättning i minneslund är ett anonymt begravningssätt. De anhöriga får i efterhand skriftligt meddelande om att askan har gravsatts. Här får man ingen grav att gå till – men en vacker plats att komma till.

Adress
Töresjövägen 2-4
135 47 Tyresö

Ladda ner en karta över kyrkogården.

Hos Stockholms stift finns en längre beskrivning och inventering av Bollmora kyrkogård.

Hitta hit