Intern lokalbokning

Följande tider gäller för bokning:

Bokning för hösttermin, (v 34-1), senast 31 maj
Bokning för vårtermin (vecka 2-23), senast 30 november
Bokning för sommaren (v 25-33), senast 31 mars

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Aktivitetens namn (obligatorisk)

ÄNDRING AV BEFINTLIG BOKNING

Lokal
Bollmoradalens kyrkaTrollbäckens kyrkaTyresö kyrkaTyresö församlingshem

Lokalens namn (obligatorisk)

KYRKVÄRD

Datum för aktivitet

Aktiviteten börjar och slutar klockan:

Lokalen behövs mellan klockan:

Återkommande aktivitet, ange början och slut:

Noteringar, text till predikotur:

ANNONSERAS I PREDIKOTUR