Babyrytmik 2 grupper och Musiklek 1 grupp.

Tisdag 28 september
08:00, Bollmoradalens kyrka

Grupptiden är: 9.30-10.15, 10.30- 11.15 & 12.30-13.30