fbpx

Babyrytmik 2 grupper och Musiklek 1 grupp.

Tisdag 23 november
08:00, Bollmoradalens kyrka

Grupptiden är: 9.30-10.15, 10.30- 11.15 & 12.30-13.30 Under hösten 2021 sänds babyrytmiken digitalt. Kontakta Jessica Falk för att delta: jessica.falk.lindmark@svenskakyrkan.se