fbpx

INSTÄLLT: Babyrytmik

Tisdagar udda veckor 09.30, 10.30 och 12.30 Bollmoradalens kyrka


Babysång och rytmik för de minsta.

09.30 Babyrytmik  för barn 0-10 månader

10.30 Babyrytmik  för barn 0-10 månader

12.30 Musiklek med rörelse och instrumentspel för barn 11-20 månader

Det finns plats för max 15 barn med förälder.


Ledare

Jessica Falk, musiker