Öppen kyrka

Onsdag 27 januari
09:00, Bollmoradalens kyrka
Visa alla datum (12st)

Bollmoradalens kyrka öppen för bön och ljuständning.

Med reservation för ändringar.