Öppen kyrka

Bollmoradalens kyrka öppen för bön och ljuständning.

Med reservation för ändringar.