fbpx

Klockringning för Fred


KLOCKRINGNING FÖR FRED
Varje vardag kl 12.00 i Bollmoradalens kyrka
Med anledning av oroligheterna i Ukraina ber vi om fred tillsammans i Bollmoradalens kyrka. Vi är många som känner oro över utvecklingen i Ukraina och över krig och konflikter som pågår på många platser i världen. Välkommen till Bollmoradalens kyrka för att dela en stund i bön och stillhet, för den som vill finns också möjlighet till ljuständning. Välkommen in i kyrkan för en stund i stillhet och möjlighet att tända ljus och be en bön.

BISKOP ANDREAS BÖN FÖR UKRAINA
Gud, Du som vill fred och liv.
Sätt en gräns för ondskan och vansinnet.
Vi ber för människorna i Ukraina.
Vi ber att ledare och människor med makt ska besinna sitt ansvar inför Dig och inför sina folk.
Gud förbarma Dig!