fbpx

Föreläsning med Frida WalterFrida Walters föreläsning heter ’Varför går hon inte?’ vilket inte bara är en titel utan också en fråga som många ställer sig i samhället.

Föreläsningen är personlig och helt utan filter för hur verkligheten ser ut. Att lämna en destruktiv relation är en arbetsam process som många gånger tar tid. Att möjliggöra för en livsviktig förändring kräver både spetsinriktad kunskap, god planering och stöttning.
Var finns hjälpen, hur blir man stark i det svaga och hur finner man lyckan mitt i sorgen? Frågorna är många och ovissheten är ett faktum. Skam, skuld, rädsla är bara några av många svåra känslor en utsatt person måste handskas med i sin vardag.

Frida föreläser både utifrån egna erfarenheter, men också utifrån hennes olika yrkesroller.
Hennes mål är att öppna upp för dialog samt sprida kunskap kring detta tabubelagda ämne.