Gudstjänst

Söndag 6 juni
11:00, Bollmoradalens kyrka

Dagens namn första söndagen e. trefaldighet

Präst Ellen Schelin