Gudstjänst

Söndag 13 juni
11:00, Bollmoradalens kyrka

Dagens namn andra söndagen e. trefaldighet

Präst Annafia Trollbäck Musiker Magnus Sköld