Gudstjänst

Söndag 20 juni
11:00, Bollmoradalens kyrka

Dagens namn tredje söndagen e. trefaldighet

Präst Helena Forsberg Musiker Ann Adolfsson Eiderfors