Gudstjänst, ej huvudgudstjänst, sön- och kyrklig helgdag

Söndag 11 juli
11:00, Bollmoradalens kyrka

Dagens namn sjätte söndagen e. trefaldighet

Musiker Serny Lilja