Gudstjänst, ej huvudgudstjänst, sön- och kyrklig helgdag

Söndag 18 juli
11:00, Bollmoradalens kyrka

Dagens namn Kristi förklarings dag

Präst Larsson, Per Hilmer Musiker Serny Lilja