Gudstjänst, ej huvudgudstjänst, sön- och kyrklig helgdag

Söndag 25 juli
11:00, Bollmoradalens kyrka

Dagens namn åttonde söndagen e. trefaldighet

Präst Gunvor Backström Musiker Carin Horovitz