Gudstjänst, ej huvudgudstjänst, sön- och kyrklig helgdag

Söndag 1 augusti
11:00, Bollmoradalens kyrka

Dagens namn nionde söndagen e. trefaldighet

Präst Anna Elina Rönnbäck Musiker Ann Adolfsson Eiderfors