Gudstjänst, ej huvudgudstjänst, sön- och kyrklig helgdag

Söndag 8 augusti
11:00, Bollmoradalens kyrka

Dagens namn tionde söndagen e. trefaldighet

Präst Siv Källstigen Musiker Serny Lilja