Gudstjänst, ej huvudgudstjänst, sön- och kyrklig helgdag

Söndag 22 augusti
11:00, Bollmoradalens kyrka

Dagens namn tolfte söndagen e. trefaldighet

Präst Anders Ekenhill Musiker Carin Horovitz