Gudstjänst, ej huvudgudstjänst, sön- och kyrklig helgdag

Söndag 27 juni
11:00, Bollmoradalens kyrka

Dagens namn den helige Johannes Döparens dag

Präst Ellen Schelin Musiker Jessica Falk