Musikgudstjänst

Söndag 15 augusti
11:00, Bollmoradalens kyrka

Dagens namn elfte söndagen e. trefaldighet

Präst Helena Forsberg Musiker Magnus Sköld