Gudstjänst, ej huvudgudstjänst, sön- och kyrklig helgdag

Söndag 4 juli
11:00, Bollmoradalens kyrka

Dagens namn apostladagen

Musiker Anton Carlvik