”Månadens konsert” Anders Widmark

Söndag 26 september
13:00, Bollmoradalens kyrka

Dagens namn sjuttonde söndagen e. trefaldighet


Önskvärt är att Janne Hindersson sköter tekniken för artisterna