Mässa som huvudgudstjänst

Söndag 29 augusti
11:00, Bollmoradalens kyrka

Dagens namn trettonde söndagen e. trefaldighet