Musikgudstjänst

Söndag 5 september
11:00, Bollmoradalens kyrka

Dagens namn fjortonde söndagen e. trefaldighet

Även medverkande Charlotta Lindholm