Venissagegudstjänst

Söndag 12 september
11:00, Bollmoradalens kyrka

Dagens namn femtonde söndagen e. trefaldighet

Präst Ellen Schelin Musiker Jessica Falk