Mässa

Söndag 19 september
11:00, Bollmoradalens kyrka

Dagens namn sextonde söndagen e. trefaldighet

Präst Rebecka Tudor