Öppen kyrka

Dagens namn tredje söndagen i fastan


Kyrkan är öppen för bön och ljuständning. Församlingens medarbetare finns på plats. Med reservation för ändringar