Öppen kyrka

Dagens namn jungfru Marie bebådelsedag


Kyrkan är öppen för bön och ljuständning. Församlingens medarbetare finns på plats. Med reservation för ändringar