Öppen kyrka

Bollmoradalens kyrka är öppen för ljuständning.