Retreatvandring i tystnad

2020-06-04

2020-06-29 10.00-16.00 Pilgrimscentrum, Kyrkvägen 6


En dags retreat i form av vandring i tystnad. Samling vid Pilgrimscentrum med kort introduktion och andakt. Medtag matsäck för dagen samt kläder efter väder, tänk på att ha en extra tröja att ta på vid pauser. Anmälan till tyreso.pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se.