Retreatvandring i tystnad

En dags retreat i form av vandring i tystnad. Samling vid Pilgrimscentrum med bön och kort information över dagen. Medtag matsäck och annat du kan behöva under dagen samt kläder efter väder, tänk på att ha en extra tröja att ta på vid pauser (vi gör en paus för lunch och en för kaffe). Vi går 10-15km beroende på väder och vind.

Kontakt

Clara Lindberg, clara.lindberg@svenskakyrkan.se

Anmälan