Sinnesrogudstjänst

Tisdag 11 maj
18:00, Bollmoradalens kyrka
Präst Ellen Schelin

En gudstjänst i sinnesroanda med inspiration från tolvstegsrörelsen