Sinnesrogudstjänst

Tisdag 8 juni
18:00, Bollmoradalens kyrka
Präst Ellen Schelin

En gudstjänst i sinnesroanda med inspiration från tolvstegsrörelsen