Sinnesrogudstjänst

Tisdag 14 september
18:00, Bollmoradalens kyrka
Präst Ellen Schelin Musiker Jessica Falk

Behöver salen 15.00 – 20.00 (rep med band mellan 15-17.00) Start av Sinnesrogudstjänst 18.00 Behöver en vaktmästare som kan styra ljudet för band med trumset.