Sinnesrogudstjänst

Tisdag 6 oktober
18:00, Bollmoradalens kyrka
Visa alla datum (2st)

”Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.” En gudstjänst med rötter i 12-stegsrörelsen. Den bygger på delande och har mycket musik.