fbpx

Skrivkurs om kristen tro – Kan orden leda oss till det heliga?


Kristen tro är något som ständigt är i rörelse. Jag tror inte på samma sätt idag som igår, barnets tro övergår i den vuxnes tro. När livet drabbar oss går tron ibland sönder, ibland växer den tvärtom och får ny form och funktion. I ett samarbete mellan Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö och Domkyrkoförsamlingen inbjuds du att formulera dig kring tro i skrift. Kan orden leda oss till det heliga? Du får uppgifter och skriver på egen hand hemma. Sedan möts vi fyra gånger i höst på zoom. Vi läser upp delar av det vi skrivit och samtalar om tro och trons föränderlighet. Träffarna på zoom äger rum kl 19.30-21.00 följande kvällar: 8 september, 6 oktober, 3 november och 1 december. Däremellan får du enskild återkoppling via mail från en av oss präster: Susanne Forsström Fäldt och Ulf Lindgren. Förutsättningar: dator med internetuppkoppling, vilja att uttrycka dig i skrift och en längtan efter att undersöka och dela tankar om vad kristen tro kan tänkas innebära för dig och andra idag. Ingen kostnad. Begränsat antal platser. Föranmälan senast 5 september till susanne.forsstrom.faldt@svenskakyrkan.se