Taizégudstjänst

Söndag 26 september
17:00, Trollbäckens kyrka

Dagens namn sjuttonde söndagen e. trefaldighet

Präst Linnea Lind

Sammanlyst Taizégudstjänst till Trollbäckens kyrka