Taizégudstjänst

Söndag 23 maj
17:00, Online

Dagens namn pingstdagen

Präst Linnea Lind Musiker Charlotte Berg Även medverkande Lotta Wetterberg Larsson