Öppen kyrka

Trollbäckens kyrka öppen för möjlighet till bön och ljuständning. Personal finns på plats.

Med reservation för ändringar.