Vårdnäsgruppen. Konfirmationsgudstjänst

Söndag 27 juni
08:00, Tyresö kyrka

Dagens namn den helige Johannes Döparens dag

Präst Anders Ekenhill