fbpx

Förskolan Trollflöjten

Aktiviteter

DSC_0149_1024Samling
Samlingen är en rolig och lärorik stund. Vi ser vilka som är här och bekräftar varandra. Vi lyssnar på varandra och är delaktiga. Vi lägger grunden för språk, matematik, musik, färglära, begreppsuppfattning, turtagning med mera.

Skogen
Vi upplever skogen och här får vi använda alla våra sinnen. Vi får en naturupplevelse med lek och rörelse.

Musik och rytmik
Förskolan har en särskild musikinriktning och genomsyras av sång och rytmik. Förskolan har en egen musikpedagog som också leder de barnkörer som finns i Trollbäckens kyrka.

Kyrkstund
En gång i månaden är det kyrkstund för alla barn med förskolepersonalen och en präst. Då samlas alla inne i kyrksalen för sång och ljuständning. Personalen i förskolan har också självständiga kyrkstunder med barnen. Denna aktivitet är helt frivillig.