fbpx

Förskolan Trollflöjten

Kontakt

Vill du ansöka om plats på Förskolan Trollflöjten, kyrkans förskola?
Besök kommunens e-tjänstportal för att ansöka om plats. 

Postadress
Förskolan Trollflöjten, kyrkans förskola, Tyresö församling, Kyrkogränd 14, 135 43 Tyresö

Besöksadresser
Trollbäcken
Vendelsövägen 38–40, vid Trollbäckens centrum.

Tel avdelning Maracas: 08-410 937 90 eller 070-912 37 90
Tel avdelning Trumman: 08-410 937 89 eller 070-912 37 89
Tel avdelning Gitarren: 08-410 937 80 eller 070-912 37 80

Rektor
Päivi Potila Hommonai, tel 08-410 937 18 alt 070-912 37 18

Tf Skolchef
Rebecka Tudor-Sandahl, 08-410 937 94

Synpunkter och klagomålshantering

Enligt skollagen ska alla kommuner och fristående förskolor/skolor ha rutiner för att ta emot och utreda synpunkter och klagomål på utbildningen och verksamheten.

Alla synpunkter, såväl beröm som klagomål är värdefulla för oss för att vi ska kunna förbättra verksamheten på Trollflöjten. Vi bedriver en verksamhet som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Vi är alltid öppna för synpunkter och diskussioner när det gäller vår verksamhet men vi har ingen möjlighet att genomföra förändringar för att en vårdnadshavare inte delar våra tankar eller idéer. När man börjar hos oss accepterar man vår värdegrund, verksamhetsinriktning och våra riktlinjer.

Om du som vårdnadshavare har synpunkter på verksamheten så önskar vi att du i första hand tar det med ditt barns avdelningspedagoger. Synpunkter kan lämnas muntligt eller skriftligt.

Avdelningsansvarig informerar rektorn om de synpunkter som inkommit och vilket ställningstagande de gjort kring synpunkterna. Det är avdelningsansvarigs ansvar att återkoppla till vårdnadshavare vilka beslut samt eventuella förändringar som gjorts. Skulle du som vårdnadshavare inte få den respons du önskar från avdelnigspedagoger, kontaktar du rektorn alternativt skolchefen.