fbpx

Livets högtider

Välsignelse

Om man redan är gift – man kanske har gift sig borgerligt i Sverige eller i utlandet – så kan man få en välsignelsegudstjänst i Svenska kyrkan. En välsignelsegudstjänst kan gestaltas lika festligt som en vigselgudstjänst. Det enda som skiljer gudstjänsterna åt är det faktum att paret juridiskt sett redan har ingått äktenskap. I välsignelsegudstjänsten gör paret samma sak, men nu inför Gud och i gudstjänstens sammanhang. Det finns också möjlighet att få upprepa sina vigsellöften senare i livet. Denna välsignelsegudstjänst innebär främst en tacksägelse till Gud och en bön för paret om Guds hjälp och beskydd.

Kontakt
Kontakta Församlingsexpeditionen med dina frågor eller om du vill boka en välsignelse.